Vitajte na stránkach klaviristky
Magdalény Bajuszovej

Najnovšie albumy

Alexander Albrecht: Klavírne skladby (2022)

Ilja Zeljenka: 24 prelúdií pre klavír (2020)

Klavírna suita v 20. storočí II (2019)

Napísali

Popri svojej povestnej oddanosti hudbe 20. storočia opäť potvrdila mimoriadnu schopnosť zvládnuť za jediný večer obrovské penzum náročných, zväčša novonaštudovaných diel, a najmä obdivuhodne vystihnúť ich rozdielne charaktery a dodať aj tým najrozsiahlejším kompozíciám ucelený a uchopiteľný tvar. Bajuszovej suverénna a zároveň neokázalá hra stojí celkom v službách interpretovaných diel.“

Alžbeta Rajterová

Hudobný život

„Bajuszovú charakterizuje krásny tón príjemne znejúci v každej dynamickej hladine, ktorý dokáže vydolovať hádam z akéhokoľvek nástroja. Dokonca si myslím, že čím horší nástroj má k dispozícii a čím viac fyzického úsilia musí vynaložiť na prekonanie obmedzení, tým viac jej hra získava na expresivite a pôsobivosti.“

Róbert Kolář

Hudobný život

Prejsť na začiatok